Home   Kdo smo?

Kdo smo?

Klub študentskih družin Slovenije
Svetčeva 9, 1000 Ljubljana

E-mail: studentske.druzine@gmail.com
Fb: www.facebook.com/studentskedruzine

V Klubu študentskih družin Slovenije smo študenti in študentke, ki imamo v času študija otroke. Ob prijetnem druženju si prizadevamo za urejen pravni status ter socialno in ekonomsko varnost družine. S pomočjo sponzorjev in donatorjev organiziramo izlete, likovne delavnice, pustno in novoletno prireditev, sankanje, letovanje idr.
Statut Kluba študentskih družin Slovenije je na voljo tukaj.

Predsednica upravnega odbora
Katja Ramšak

Podpredsednica upravnega odbora
Sanja Mikac

Tajnica in blagajničarka
Valentina Pajk Koblar

Članice upravnega odbora
Neja Delač
Anja Zagoričnik
Veronika Oblak