Home   Pravice družin

Pravice družin

Zadnji strnjen pregled pravic in ugodnosti študentskih družin smo v marcu 2018 pripravili v sodelovanju z Zvezo ŠKIS, v avgustu 2018 pa je bil objavljen članek na spletni strani Dnevnika.

Poleg tega lahko najdete novejše strnjene podatke o pravicah študentskih družin na spletnih straneh Študentske svetovalnice ali na spletni strani Študentska mama. V primeru, da ne najdete vseh odgovorov, nam lahko pišete na naš kontaktni elektronski naslov (studentske.druzine@gmail.com) ali se obrnete na Študentsko svetovalnico (info@svetovalnica.com).

Poleg tega je v letu 2012 ŠOU v sodelovanju s Študentsko svetovalnico in Klubom študentskih družin Slovenije izdal zloženko, ki povzema vse pravice študentskih družin. Opozarjamo, da je v vmesnem času prišlo do nekaj sprememb.

cover