Home   Pravice družin

Pravice družin

V letu 2012 je ŠOU v sodelovanju s Študentsko svetovalnico in Klubom študentskih družin Slovenije izdal zloženko, ki povzema vse pravice študentskih družin.

Najnovejše strnjene podatke o pravicah študentskih družin lahko najdete na spletni strani Študentske svetovalnice (tukaj) ali na spletni strani Študentska mama (tukaj). V primeru, da ne najdete vseh odgovorov, nam lahko pišete na naš kontaktni elektronski naslov (studentske.druzine@gmail.com) ali se obrnete na Študentsko svetovalnico (info@svetovalnica.com).

cover